Design a site like this with WordPress.com
Get started

Õpileping


Käesolev leping on koostatud haridustehnoloogia magistriõppe kursuse Õpikeskkonnad ja võrgustiku õpe tarbeks

Teema: Mina soovin saada rohekm teada erinevatest õpikeskkondadest ja nende võimalustest.

Eesmärgid:

1. Saada teada, milliseid õpikeskkondi on olemas.

2. Selgitada välja millised õpikeskkonnad on lihtsamad kasutada ja millised raskemad.

3. Leida oma lemmik keskkond .

4. Koostada õpikeskkonnas lõbus õppematerjal.

Strateegia:

  1. Osalen vähemalt 90% loengutes.
  2. Teen ülesanded õigeaselt ära
  3. Loen, uurin ja katsetan.

Vahendid ja ressursid:

Peamiseks töövahendiks on arvuti ja ressursiks aeg. Arvestan asjaolu, et aega on piiratud koguses, seetõttu kasutan aega võimalikult ratsionaalselt. Küsimuste ja kitsaskohtade puhul otsin abi koheselt, kas õppejõududelt või kaasõpilastelt.

Hindamine:

  1. Olen osalenud 90% loengutest.
  2. Ülesanded on õigeaegselt ja positiivselt täidetud.
  3. Olen leidnud minule kõige sobilikuma keskkonna
  4. Olen koostanud vähemalt ühe õppematerjali või mängu.


%d bloggers like this: