Design a site like this with WordPress.com
Get started

Category: Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe

 • Seenioride digikompetentsuse tõstmine

  Piret, Loore ja Angelina ühine töö. Meie koostatud kursus on mõeldud pigem netis askeldajadtele, kes üht-teist mõistavad ja soovivad ise edasi liikuda ning oma oskusi arendada, mitte päris algajatele. Kursuse eelduseks on oma seadmete olemasolu (nutitelefon ja võimalusel sülearvuti) Kursus on jagatud kolmeks etapiks: e-kirjad, autentimine (id-kaart, mobiil-id ja smart-id), pangandus. Kogu kursuse vältel käib…

 • E-portfoolio

  Minu mõtted e-portfooliote teemal, tuginedes loetud artiklile: Jenson, J. D., & Treuer, P. (2014). Defining the E-Portfolio: What It Is and Why It Matters. Change: The Magazine of Higher Learning, 46(2), 50–57. https://doi.org/10.1080/00091383.2014.897192 Portfoolioid on ikka peetud kunstnike, peamiselt visuaalset kunsti viljelevate persoonide pärsumaaks. Väga põnev oli lugeta eelpool mainitud artiklit ja jõuda arusaamiselt, et e-portfoolio on…

 • Personaliseertud õpe

  Minu mõtted peale artikli lugemist Prain, V., Cox, P., Deed, C., Dorman, J., Edwards, D., Farrelly, C., Keeffe, M., Lovejoy, V., Mow, L., Sellings, P., Waldrip, B. and Yager, Z. (2013), Personalised learning: lessons to be learnt. Br Educ Res J, 39: 654-676. https://doi.org/10.1080/01411926.2012.669747 Valisin selle artikli just mõttega, et võrrelda minevikku, olevikku ja mõelda…

 • Neljas teema, viies töö- Võrgustatud õpe.

  🙂 Tutvusin artikliga Networked Learning: Inviting Redefinition. Artikkel võtab suurepäraselt kokku erinevaid lähenemised, mõisted ja palju muud, mida seostatakse võrgustiku õppega. Välja tuuakse kolm aspekti, mis autorite arvates teeb võrgustatud õppe eriliseks. Kuna väga palju räägitakse mõistete olulisusest, mitte üksnes selles artiklis vaid üleüldse. Lisaks ka vajadusest ühtlustada mõisteid, siis loetud artikkel toob välja ka…

 • Mõtted seoses loetud artikliga

  Ülesanne 4 Lugesin kõige uuemat artiklit, Torres Kompen, R., Edirisingha, P., Canaleta, X., Alsina, M., & Monguet, J. M. (2019). Personal learning Environments based on Web 2.0 services in higher education. Telematics and Informatics, 38, 194–206. https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.10.003. Uurimusest selgus üsna keanst, et digivahendid on üliõpilastele põnevad ja tekitavad rohkem huvi erinevate teemade suhtes. Kuna olen ise seotud…

 • Katsetused Eduflow keskkonnas

  Ülesanne 3 Valisin oma esimeseks õpikeskkonna katsetuseks http://www.eduflow.com lehe. Lehe valisin puhtalt välja nimetuse pärast edu ja flow, tundus paljutõotav. Pealegi oli ülilihtne alustada. Loomulikult katsetasin esimese vairiandina juba valmis ja välja pakutud põhju, kuid kahjuks need ei toetanud mine teemasid. Ausuin siis ise pusserdama. Keskkonad on minu arvates väga lihtne kasutada. Vähemalt algus oli…

 • Computers in Education: A Brief History

  Ülesanne 2 By Andrew Molnar 06/01/97 Lugesin, juba 1997 aastal, ajakirjas The Jurnal ilmunud Andrew Molnar’i artikli Arvutid hariduses: lühike ajalugu. Minu eelnevad  teadmised arvutite kasutamisest haridusest põhinevad pigem isiklikul kogemusel, kui et teaduskirjandusel. Kuna olen sündinud eelmisel sajandil, siis tean kuidas arvutid meile Eestimaale jõudsid ja kui palju, täpsemalt öeldes, kui vähe neid isegi…

 • Õpileping

  Käesolev leping on koostatud haridustehnoloogia magistriõppe kursuse Õpikeskkonnad ja võrgustiku õpe tarbeks Teema: Mina soovin saada rohekm teada erinevatest õpikeskkondadest ja nende võimalustest. Eesmärgid: 1. Saada teada, milliseid õpikeskkondi on olemas. 2. Selgitada välja millised õpikeskkonnad on lihtsamad kasutada ja millised raskemad. 3. Leida oma lemmik keskkond . 4. Koostada õpikeskkonnas lõbus õppematerjal. Strateegia: Vahendid…